Wat niet..

Vraag & Aanbod Internationaal zamelt graag spullen in voor hergebruik in de derde wereld, maar kan helaas niet alles accepteren. Voor de onderstaande goederen hebben wij geen bestemming;

  • meubilair
  • keukenapparatuur
  • wasmachines
  • beeld- en geluidsapparatuur
  • printers
  • huisraad
  • kleding
  • electrische schrijfmachines (hand machines wel)
klik kaart voor inzamelpunten
klik kaart voor inzamelpunten

Neemt u bij twijfel even contact op met  ons of met een inzameladres.

Ook iets anders inleveren?