Itowelo Civil Economic Organization Njombe in Tanzania

Itowelo Civil Economic Organization is opgericht en als NGO (non governmental organization) geregistreerd in 2014. Jongeren worden opgeleid op het gebied van metselen, houtbewerking, loodgieten en elektrotechniek zoals nodig is bij het bouwen van huizen, zowel in stedelijke gebieden als op het platteland. Voor afgestudeerden is in de regio veel emplooi te vinden. De trainers zijn VETA gecertificeerd binnen hun vakgebied. Een tekort aan goede gereedschappen beperkt hun mogelijkheden voor meer opleiding en voor meer economische ontwikkeling.

 

Van het benodigde bedrag van € 1924,- hebben we inmiddels € 1550,- ontvangen. U kunt ons nog helpen met € 334,-

 

Overzicht van de vooruitgang

26-4-2016   Project geplaatst op onze website

 

Meehelpen? Bekijk hier de mogelijkheden om dit project te sponsoren.