Bamboo Production Group (16-020-01)

‘’Bamboo women group’’ is opgericht in augustus 2015 door 13 personen en deze zijn nog steeds actief. De groep is gevestigd in Isesye in Mbeya City en bestaat voornamelijk uit alleenstaande moeders en jongeren. Ze werken onder de supervisie van Caritas Development Office onder het project: "Single Mother Project"

 

De groep genereert inkomen door het maken van Bamboe manden en gebruiksvoorwerpen. 

Ook worden ze getraind als naaister, kapster en tuinieren.

Met de opbrengsten hebben ze een klein positief saldo gecreëerd van waaruit men 'microfinanciering' verleend.

 

Voor uitbreiding van hun activiteiten hebben wij ze geholpen met naaimachines.