Shoreline Technical Institute Kampala - Uganda

Shoreline technical vocational institute is in 2005 opgericht vooral voor jongeren uit Kigungu en de eilanden vlak in de buurt. Deze jongeren zijn veelal vroegtijdige

schoolverlaters, kinderen van HIV-ouders of hebben helemaal geen ouders meer.

Ze hebben meestal geen ander beroepsperspectief dan maar op het Victoriameer te

gaan vissen.

Daarom start het instituut technische en beroepsopleidingen voor deze jongeren, variërend van 6 maanden tot 2 jaar. Er worden aan het eind ook certificaten uitgereikt waardoor de jongeren ergens kunnen gaan werken of een eigen zaakje op kunnen zetten. De relatie met de dorpsgemeenschap wordt zo goed mogelijk onderhouden.

De opleiding werkt ook samen met plaatselijke bedrijfjes die jongelui de kans geven

praktijkervaringen op te doen.

Het instituut vraagt een cursusbijdrage van de leerlingen, maar probeert ook eigen gemaakte produkten te verkopen.