Projecten Caritas Mbeya

Mkulwe Secondary School

16-079-01

Isesye Youth Girls Vocational Centre

16-078-01

Pandahill Secondary School

16-077-01

Mbeya Trade School  - Tanzania

16-076-01

Institute of Adult Education Sumbawanga

16-075-01

St.Mary's Seminary - Mbalizi

16-074-01

Principal Ngonya Auto Works

16-060-01

Kimondo Youth Group

16-059-01

Chitete Vocational Training School

16-058-01

Mafumam Group-Mlowo Mbozi

16-057-01

Izuo Parish Vocational Training Centre

16-056-01

Rujewa Integrated Efforts to Fight Poverty

16-055-01

Chabbu Garage

16-053-01

Chombe Vocational Centre

16-052-01

Shewa skin processing group Mbeya

16-051-01

Mkulwe vocational training centre

16-026-01

Mbeya trade school

16-025-01

Jiwezeshe women group

16-024-01

Tusaidiane women group

16-023-01

Jukibali women group

16-022-01

Bamboo women group in Isesye (Mbeya city)

16-020-01

Tingili foundation trust 16-004-01

Mshewe aspirant formation centre

16-003-01

Bethania vocational training center

16-002-01

Chimala women group

16-001-01

Deze gemengde school bestaat al sinds 2008, kent 2 richtingen en had per augustus 2016 ongeveer 190 leerlingen, waarvan 70 meisjes. Een van de prakische problemen is dat men voor drukwerk, van examens bijvoorbeeld, 140 km moet reizen. De school heeft daarnaast heel weinig lesmateriaal en boeken; geldelijke steun van de overheid is ook heel beperkt. De uitval van leerlingen is door de beperkte faciliteiten dan ook hoog.

Computers zouden een uitkomst kunnen bieden.

Het Isesye Vocational Centre richt zich op zusters die uit de kloostergemeenschap zijn getreden. Kleding leren maken en handwerken vragen naar verhouding weinig opleidingstijd. Binnen een jaar zijn er al goede leerresultaten te boeken, waardoor de betreffende jonge vrouwen snel aan de slag kunnen in een baantje of eigen bedrijfje. Het centrum beschikt zelf over voldoende ruimten en meubilair. Er kunnen 50 jonge vrouwen opgeleid worden.

De Pandahill Secondary School is de thuishaven van het team van vrijwillige lekencatecheten, die de catechelessen verzorgen op de secondary school, maar ook op de toeleverende lagere scholen. Dat team is opgericht omdat de beschikbare priesters niet (meer) in staat waren de uitvoering van de catechese voor hun rekening te nemen, naast hun andere pastorale taken.

In de Mbeya Trade school heeft men opleidingen voor kleermaken en naaiwerk, timmeren, motorvoertuigen techniek, loodgieten en het bouwen van electrische installaties in huizen. Ook is er een opleiding autorijden. Met het gevraagde materiaal willen ze de lessen beter kunnen voorbereiden en presenteren. Regelmatig geeft men er ook cursussen in algemene vaardigheden.

De jongeren die bij de Catholic Lay Movement zijn aangesloten zitten deels nog op school, of hebben de school verlaten.

 Het Institute for Adult Education (Jangwani) is bedoeld om jongens en meisjes academische en technische vaardigheden aan te leren. Zij hebben geen gelegenheid gehad om middelbaar en hoger onderwijs te volgen. Jongens willen t.z.t. ook een beroep leren en veel meisjes hebben een gedwongen huwelijk achter de rug en willen nu ook een opleiding gaan volgen. Technische vakken die men aanbiedt zijn: kleermaken, timmeren, metselen, computergebruik, schoenmaken, electromontage, loodgieterswerk, smeden.

St. Mary’s Seminary is een opleidingsinstituut voor priesters. Het is opgericht in 1994 en had in september 2016 in totaal 226 studenten. Die komen uit het eigen bisdom, ook uit de omliggende bisdommen, en soms ook uit congregaties. De studenten betalen enig schoolgeld, maar om aan meer geldmiddelen te komen om de opleiding in stand te houden, verbouwt men ook maïs en zonnebloemen. De opleiding heeft behoefte aan computers. Men wil de computers niet alleen gebruiken om de priester studenten op te leiden, maar ook voor vroegtijdige schoolverlaters, alleenstaande moeders.

De Ngonya Auto Workshop is een organisatie die in 2006 werd opgericht met als doelstelling om jongeren op te leiden op het gebied van autotechniek.

Zij zijn gevestigd in de stad Mbeya en beschikken over vier gekwalificeerde trainers die jaarlijks 25 leerlingen opleiden. Zij vragen gereedschappen en machines op het gebied van autotechniek om kwalitatief een betere opleiding te kunnen geven en om kwantitatief het aantal leerlingen te verhogen tot jaarlijks 35.

Deze jonge organisatie is gevestigd in de stad Mbeya en richt zich op (opleiding van) jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Deze jongeren zijn vaak met hoge verwachtingen naar de stad gekomen maar werden daar geconfronteerd met o.a. drugs, alcohol en HIV/Aids. Na een intake wordt hen gelegenheid geboden een opleiding te volgen op het gebied van outbewerking,

kleermaken ondernemersvaardigheden.

Binnen de Chitete parochie is een opleidingscentrum gevestigd waar jongeren worden opgeleid op het gebied van houtbewerking en kleermaken. In deze afgelegen regio zijn geen verdere opleidingsmogelijkheden voor jongeren. Dit opleidingscentrum willen zij in 2017 uitbreiden voor wat betreft het leerlingenaantal maar ook uitbreiden met computeropleidingen. Hiervoor vragen zij onze hulp.

De organisatie Mafumam is gevestigd in Mlowo, een kleine stad op 60 km van Mbeya maar wel gelegen aan de weg tussen Dar es Salaam en de Zambia Highway. Een 13-tal trainers en docenten geven er les op het gebied van autotechniek aan jaarlijks 50 leerlingen. Zij vragen diverse gereedschappen maar ook grotere machines (voor balanceren en uitlijnen etc.) voor hun leerling-automonteurs.

Het Centrum voor Beroepslopleiding IZUO richt zich vooral op vrouwen en jongeren. Door een opleiding op het gebied van kleermaken of houtbewerking kunnen zij gaan voorzien in hun levensonderhoud in dit afgelegen gebied, 70 km van Mbeya. Zij willen het leerlingenaantal uitbreiden tot 50 per jaar en erkend worden door de Vocational Education and Training Authority (VETA).

RIEFP is actief in meerdere plaatsen in het district Mbeya en bereiken met hun activiteiten dan ook honderden leerlingen. Dit kan zijn in workshops van 2 dagen (voorlichting gezondheidszorg en hygiëne) tot opleidingen van 2 jaar (kleermaken en timmeren).

Zij willen vanaf januari 2017 starten met computeropleidingen en vragen onze hulp daarbij.

Uitbreiding van Chabbu Garage waar 7 gekwalificeerde trainers een 2-jaarlijkse opleiding geven aan jongeren die met hoge verwachtingen naar de stad Mbeya

gingen maar daar geconfronteerd werden met een hoge werkloosheid en weinig toekomstperspectief. Zij willen uitbreiden naar jaarlijks 50 leerlingen. Ook willen zij als opleiding een erkenning krijgen van VETA waardoor de diploma’s ook een meer officieel karakter krijgen.

Chombe Vocational  Training Centre is een nieuw te bouwen Centrum voor Beroepsopleiding in het dorp Chombe, bedoeld voor jongeren (vaak weeskinderen) die na het afronden van hun opleiding een eigen onderneming kunnen starten en daarmee kunnen voorzien in het levensonderhoud voor zichzelf en hun families. Daarmee tracht men te voorkomen dat jongeren massaal naar de grote steden trekken om vervolgens daar met wellicht nog grotere  problemen te worden geconfronteerd. 

Dit opleidingcentrum is gevestigd in de oudste parochie (1899) van het bisdom Mbeya: Mkulwe. Deze omvat zo’n 40 dorpjes, wijd verspreid rondom het parochiecentrum. Door het bieden van een goede vakopleiding en daarna ook een beter economisch perspectief, willen zij voorkomen dat jongeren naar de steden trekken. De opleiding is VETA gecertificeerd en na afloop zijn deelnemers in staat zich een inkomen te verwerven als zelfstandig ondernemer of in loondienst.

Mbeya Trade School is een technische school en verzorgt opleidingen voor jongeren, ongeacht hun afkomst, leeftijd, geloof of nationaliteit. Zij bestaan al sinds 1972 en de school is eigendom van het bisdom Mbeya. Zij zijn VETA gecertificeerd en verzorgen opleidingen op het gebied van electrotechniek, autotechniek, houtbewerking, lastechnieken en kleermaken. Zij hebben kortdurende trainingen (3 maanden) en beroepsopleidingen in een programma van 2 jaar.

Jiwezeshe maakt deel uit van het project "Single Mother" van Caritas Mbeya en werd opgericht in juni 2015. De groep bestaat uit alleenstaande moeders en jongeren en is gevestigd in Mbeya City.

 

Door het zich eigen maken van diverse vaardigheden zoals kleding maken, en groente verbouwen proberen ze in hun onderhoud te voorzien.

Deze groep is opgericht op 15 juni 2015 onder supervisie van Caritas Development Office vanuit het project "Singel Mother Project". De groep heeft in totaal 25 leden en is gevestigd in Mbalizi in Utengule Usongwe, Iwindi Village. De groep heeft zich getraind in levensvaardigheden en ondernemerschap. Ook kleding maken, kappersvaardigen en land bewerken zijn trainingen die gegeven worden.

Deze groep bestaat voornamelijk uit alleenstaande moeders, vroege zwangerschappen en jongeren. De groep staat onder supervisie van Caritas Development Office en maakt onderdeel uit van het project "Single Mother Project".

 

Inmiddels zijn een aantal leden getraind in kleding maken, haarverzorging en Batik maken.

Deze groep, gevestigd in Isesye in Mbeya City, bestaat voornamelijk uit alleenstaande moeders en jongeren. Ze werken onder de supervisie van Caritas Development Office onder het project: "Single Mother Project". De groep genereert inkomen door het maken van Bamboe manden en gebruiksvoorwerpen. Ook worden ze getraind als naaister, kapster en tuinieren. Met de opbrengsten hebben ze een klein positief saldo gecreëerd van waaruit men 'microfinanciering' verleend.

Beroepsopleiding weduwen, wezen en HIV geïnfecteerde mensen. Daarnaast bieden zij informele medische zorg aan voor mensen binnen de doelgroep. Sinds de oprichting hebben zij 45 mensen opgeleid op het gebied van zeepproductie, houtbewerking en kleermaken; sinds 2014 zijn zij gestart met een opleiding op het gebied van computervaardigheden. Ook wordt aandacht besteed aan ondernemersvaardigheden wat ertoe heeft geleid dat afgestudeerden nu zelf werkgever zijn geworden.

Beroepsopleiding meisjes en vrouwen. Bij hun oprichting startten 5 meisjes hun opleiding en dat aantal is intussen gegroeid naar 40 jaarlijks. De opleiding duurt in eerste instantie één jaar waarin les wordt gegeven in o.a. Bijbelkennis en religieuse zaken, maar ook in kleermaken, breien, tuinieren, algemene huishoudelijke vaardigheden en in het houden van melk- pluimvee. Na deze éénjarige opleiding besluiten de deelnemende vrouwen en meisjes of zij verder willen als postulante of terug willen keren naar hun families.

Sinds 2005 hebben meer dan 800 jongeren hier een opleiding gevolgd. Naast de beroepsgerichte opleiding verzorgen dit centrum ook opleidingen in ondernemers vaardigheden zodat afgestudeerden als zelfstandige aan de slag kunnen. Het centrum heeft acht gemotiveerde en gekwalificeerde trainers. Zij worden gefinancierd door MIPA, ontvangen schoolgeld en opbrengsten uit de verkoop van in de opleiding geproduceerde goederen. 

Beroepsopleiding voor kwetsbare jongeren. Zij hebben zich tot doel gesteld om de deelnemers en studenten een opleiding te laten volgen op het gebied van computergebruik, kleermaken en timmeren. In het bijzonder richten zij zich hierbij op kinderen die geen beroep kunnen doen op adequate familiezorg, zoals

wezen en gehandicapten. Sinds hun oprichting hebben zij 180 jongeren opgeleid in het gebruik van computers in hun secretariële opleiding en in kleermaken.