Projecten Caritas Kasese

Nyakasanga Development Community Foundation

16-038-03

St. Micheal younger mothers and boys

16-037-03

Katebwa Joint Youth Poverty Eradication Association Fort Portal

16-036-03

Women Development Support Initiative

16-035-03

Ruyodes Rural Youth Development Solidarity

16-034-03

Mutebuli Developments for the Rural Poor

16-033-03

Ibanda Technical School

16-032-03

Kasese Landmine Survivors Association

16-031-03

Kasese Orphans and Vulnerable Children Education and Support Program

16-030-03

St. Noë Technical School

16-029-03

Mount Gessi Parents Women Waevers Group

16-028-03

Renopidi Regional Network (Fort Portal)

16-027-03

Nyakasanga Development Community Foundation gesticht richt zich op verbetering van de inkomenssituatie, de gezondheid en de leefomgeving.

Zo wil men tegenwicht bieden aan de gevolgen van gewapende overvallen, kinderarbeid, verkrachtingen, mensenhandel, prostitutie en HIV-aids. Er zijn workshops voor kleding maken, installatiewerk,

timmeren en lassen. Men name voor vrouwen en meisjes boven de 15 jaar.

De St. Michael organisatie leert de jeugd practische beroepsvaardigheden als techniek, metaalbewerken, kleermaken en haarverzorgen. De organisatie heeft een eigen werkplaats, waar jonge moeders en jongens kunnen komen leren, tegen een kleine vergoeding. Op dit moment zijn er een vijftigtal jongeren actief bezig. Vooral de uitbreiding van de metaaltechnische opleiding voor de jongens wil men graag realiseren.

Deze organisatie helpt voormalig drugsverslaafde jongeren, jonge vrouwen die van school zijn gegaan na een zwangerschap en alleenstaande moeders aan beroepsvaardigheden. Tot nu toe zijn al tientallen jongelui opgeleid in weefvaardigheden, en in het maken van tassen en kleding. Ook basisvaardigheden met de computer worden aangeleerd. De organisatie wil graag het aantal opleidingsmogelijkheden uitbreiden met onder andere timmeren. Ook het onderhoud en reparatie aan apparaten en machines vinden ze erg belangrijk.

Deze organisatie heeft als doelstelling meisjes en jonge vrouwen een opleiding te bieden die hen in staat stelt in hun levensonderhoud te voorzien. Afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de deelnemers kunnen zij opleidingen volgen op het gebied van kleinschalige landbouw, kleermaken, motoronderhoud en fietsreparatie. Zij hebben ook plannen om een Teenage Skills Centre te openen.

Deze organisatie werd opgericht in 2012 met als doelstelling om jongeren van het platteland kansen te bieden om zich met opleidingen te ontwikkelen en daarmee te ontkomen aan de hoge jeugdwerkloosheid, vroegtijdige zwangerschappen en school drop-outs.

Zij bieden jongeren niet alleen een opleiding maar blijven ook daarna ondersteunend door begeleiding van startende ondernemers en instructie op het gebied van investeringen en kredieten.

Deze organisatie is in 2009 aangesloten en geregistreerd bij overkoepelende organisatie Kasese District Development Network. Zij hebben het doel om door opleidingen bij te dragen aan de economische ontwikkeling van jongeren. Opleidingen die zij verzorgen zijn houtbewerking, landbouw en veehouderij. Zij willen de opleiding nog uitbreiden met een training lastechniek maar vooralsnog ontbreekt het hen aan de daarvoor noodzakelijke lesmaterialen.

Deze school verzorgt vakopleidingen aan jongeren die door gebrek aan de nodige financiële middelen geen vervolgonderwijs kunnen doen. Er zijn verschillende opleidingsrichtingen o.a. metselen, houtbewerking, kleermaken, landbouw, metaalbewerking en elektrotechniek. Zij willen uitbreiden met secretariële en administratieve opleidingen en loodgieten.

Deze organisatie werd opgericht in 2007 voor slachtoffers van de gewapende opstand tegen President Musenevi die in 2005 eindigde. Veel deelnemers missen ledematen als gevolg van landmijnen, waardoor zij hun oorspronkelijke werk (landbouw) in dit bergachtige gebied niet meer kunnen uitvoeren. De organisatie schoolt hen om naar vakgebieden als timmeren, metaalbewerking, autotechniek, schoenmaken en kleermaken.

Deze organisatie werd in 2010 opgericht met als doelstelling de leefomstandigheden van kwetsbare (wees-)kinderen te verbeteren. Zij willen dit doen door de kinderen een opleiding te laten volgen en in georganiseerd verband kleinschalige economische activiteiten te laten ontwikkelen. Zij exploiteren ook een kleine kapsalon in het centrum van Kasese en hebben daar enige inkomsten uit. De deelnemers betalen daarnaast een jaarlijkse contributie van 20.000 UGX (Ugandese Shilling) = € 5,30. Zij willen hun activiteiten uitbreiden met een opleiding kleermaken.

Deze school werd in 1983 opgericht door aartsbisdom Mbarara vanwege een groot tekort aan technische opleidingsmogelijkheden in de regio. Zij verzorgen door de Ugandese overheid erkende opleidingen op het gebied van bouwen en metselen, houtbewerking en kleermaken. Met onze gedoneerde gereedschappen kan niet alleen het aantal leerlingen worden uitgebreid maar wordt de school ook attractiever voor leraren die les geven in deze vakgebieden.

Deze groep werd in 2012 opgericht met als doel om vrouwen vaardigheden te leren waarmee zij inkomen kunnen verwerven om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud en om schoolgeld te kunnen betalen voor hun kinderen. Na afronding van de opleiding van 3 maanden moet elke deelnemer 3 nieuwe deelnemers werven en die gedurende 3 maanden opleiden. Zo zal het oorspronkelijke aantal van 30 deelnemers gaan uitbreiden naar 90 en vervolgens 270.

Renopidi is een overkoepelende organisatie in de Rwenzori regio die ondersteuning biedt aan 8 opleidingscentra die zich volledig richten op mensen met een handicap. Het betreft oorlogsslachtoffers, o.a. door landmijnen maar ook blinden en slechtzienden.   Voor de gehandicapten is het vooral belangrijk dat zij zelfvertrouwen winnen en economisch onafhankelijk worden.