Projecten diversen

Change Childrens Changes (Triple C)

16-005-00

Jankuba Jatta is een volleerd meubelmaker en dakdekker; hij geeft kansarme jongeren de mogelijkheid om bij hem het vak te leren. Zonder opleiding gaan deze kinderen een onzekere toekomst tegemoet, waarin de kans op werk en het opbouwen van een mooie toekomst nagenoeg onmogelijk lijkt. Naast het aanbieden van een vakopleiding tot meubelmaker en of dakdekker willen zij in de nabije toekomst meer kinderen verschillende vakopleidingen aanbieden en zich daarbij ook met name richten op meisjes.