Wie zijn wij

Veel mensen in Afrika hebben het moeilijker dan ooit. Al ruim dertig jaar zet Vraag en Aanbod Internationaal (VAI) zich in om groepen mensen in Uganda en Tanzania te helpen zelfredzaam te worden en een menswaardig bestaan

op bouwen. Wij doen dat samen met vier intermediaire organisaties in deze landen. Zij weten waar de nood het hoogst is en zetten zich ter plekke in voor die allerarmsten door opleidingen te verzorgen voor een beroep. Zo weten wij zeker dat onze steun terecht komt waar die het hardst nodig is. Wij dragen bij door duizenden, nog goed bruikbare stuks gereedschap, naai-, schrijf- en breimachines, fietsen etc. in te zamelen, te reviseren en te verschepen. Spullen blijven nog steeds nodig om al die projecten mogelijk te maken. De nood is zeer hoog. Maar ook financiële middelen zijn nodig. Geld is nodig voor: de aankoop van de zeecontainer, het vervoer, ontbrekend gereedschap en voor de revisiekosten zoals het aankopen van te vervangen onderdelen.

 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Sinds onze vernieuwende aanpak in 2015 zijn vrijwilligers uit het bedrijfsleven onze gelederen komen versterken, zoals de directeur maar ook vrijwilligers die goed thuis zijn in de Europese en Afrikaanse politiek en problematiek. Wij richten ons niet alleen op de

problemen in Afrika, want ook in Nederland zien we vergeten groepen mensen. Denk eens aan de groep kwetsbare jongeren en volwassenen in Nederland, en aan de grote stroom vluchtelingen. VAI wil als sociale onderneming hierbij haar rol vervullen.

 

Maar wij kunnen dat niet alleen. En naast de enthousiaste inzet van onze

vrijwilligers zijn we deels afhankelijk van financiële bijdragen van derden zoals

u, die net als wij de overtuiging hebben dat door deze aanpak de positie van

kansarme mensen, hier en in Afrika verbeterd kwan worden.

  

De stichting ontvangt geen overheidssteun. Ontdek wat u voor ons kunt doen.