Stichtingen

Cordaid

 

 1,2 miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in. Cordaid werkt in die fragiele gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. We willen dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen. Onze speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart. Lokale kennis, lokale aanpak. Cordaid werkt met de lokale bevolking, want zij weten wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. Bovendien leggen we verbindingen met bedrijven, organisaties en overheden op nationaal en internationaal niveau om wetgeving en overheidsbeleid te verbeteren. Hierdoor heeft ons werk blijvende impact: ook op de lange duur, én op grotere schaal.

 


Wie is Wilde Ganzen?

 

Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en gaan uitdagingen aan. Door te vliegen in V-formatie houden ze elkaar uit de wind, waardoor ze sneller hun doel bereiken. Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage en onze expertise steunen wij projecten in ontwikkelingslanden. Al deze projecten komen voort uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. Dankzij donaties maken we samen van ieder project een succes en zorgen we voor structurele verbetering.